Om-sorgen.dk

Du er her: Velkommen Nyt fra om-sorgen.dk
fredag den30september 2022

Nyt fra om-sorgen.dk

“Menneskets sorg – et vilkår i forandring” – boganmeldelse

"Menneskets sorg - et vilkår i forandring" udkom i december og er baseret på tværvidenskabelig forskning i forskningscentret Sorgens kultur ved Aalborg Universitet. Jeg har læst bogen, hvilket medførte endnu en boganmeldelse fra min hånd. Du kan finde boganmeldelsen lige her

800x550px Artikelbillede boganmeldelse af Menneskets sorg

Hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød

Borgerforslag om hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød vedtaget

Folketinget har netop vedtaget et meget vigtigt beslutningsforslag, der er fremsat på baggrund af borgerforslaget "Hurtig og rigtig hjælp til familier ved spædbarnsdød!"

Forslaget går ud på, at sundhedsplejersker skal tilbydes efteruddannelse i at kunne yde støtte og give praktisk hjælp til forældre, som mister deres barn ved uventet død. Hjælpen kan bl.a. bestå i at vurdere, om der er behov for psykologhjælp til forældre eller andre børn i familien, bistå med at søge sygeorlov eller undersøge eventuel forsikringsdækning.

Borgerforslaget blev vedtaget med 91 stemmer, der stemte for forslaget.

Vedtagelsen af dette borgerforslag bliver forhåbentlig medvirkende til, at sundhedsplejersker får den nødvendige uddannelse til at hjælpe forældre, der mister et spædbarn. Når vi som forældre mister et barn, kan det være utrolig svært at finde overskuddet til at række hånden ud og bede om hjælp fra både systemet og de nære relationer. Men at få hjælp kan være afgørende for hurtigere at finde fodfæste i livet igen samt at vende tilbage til arbejdsmarkedet lidt hurtigere end forventet. At blive mødt med støtte, en hjælpende hånd, empati og respekt i denne situation er altafgørende for at gennemleve så sønderlemmende en sorg, det er, at miste et barn.

 

Efterfødselstræning og sorgstøtte for kvinder, der har mistet et barn

Et trygt rum for dem, der har mistet
Med efterfødselstræning og sorgstøtte for kvinder, der har mistet, skabes der foruden et rum med genoptræning, også tid til og et rum med plads til sorgen. Alle kvinderne mødes om noget fælles – nemlig at få trænet deres kroppe efter graviditet og fødsel og at få støtte i sorgen. Gruppen giver den enkelte kvinde mulighed for at spejle sig i andre kvinder, der også er fyldt med sorg, savn og længsel efter deres døde børn.

Gruppetilbuddet bidrager med øget viden om de livsomstændigheder, kvinderne står i, og støtte i at opnå øget mestring af sorgen. Sorgstøtten i gruppen kan være med til at give en oplevelse af øget selvhjælp og gensidig sparring med udveksling af erfaringer. Der bliver taget forskellige temaer op på de enkelte mødegange, og samtaleemnerne bliver tilrettelagt efter deltagernes behov. Men de udgør som oftest selve tabshistorien, omgivelsernes reaktioner, minder, højtider, hvordan vi lever som mødre til et dødt barn og gravid igen.

Ovenstående er et uddrag af den artikel, jeg netop har skrevet til Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker - du kan læse hele artiklen her

Du kan læse mere om efterfødselsholdet på Fyn, som Tommerup Fysioterapi og Om-sorgen.dk udbyder i samarbejde med DOF Assens Aftenskole, i dels artiklen, men også på DOF Assens Aftenskoles hjemmeside her. Næste hold starter den 3. september 2020.

Kvinde i sorg

Skøn dag i selskab med en 7.-klasse

I dag har jeg delt min viden om sorg, sorgreaktioner og det at møde mennesker i sorg med en helt fantastisk 7.-klasse. Mit mål var at inspirere dem til at turde stå ved siden af et menneske i sorg - og ikke være bange for at sige eller gøre noget, når de er sammen med et menneske, der er revet fuldstændig i stykker inden i. Og jeg må virkelig tage hatten af - hvor var de bare gode!!

Vi startede dagen på kirkegården, hvor byens præst fortalte om begravelser og bisættelser samt gravsten. Jeg fortalte om Viktors (min søns) gravsted og gravsten, og hvilken betydning og symbolik de forskellige ting på gravstedet har for mig.

Derefter var der klasseundervisning på skolen. Jeg havde en helt fantastisk oplevelse med nogle meget reflekterende elever i 7. klasse. Og fordommen med, at teenagere er orienteret mod mig, mig, mig - altså sig selv, var bestemt ikke det, der kom til udtryk i dag! Tværtimod mødte jeg nogle elever, der virkelig er fyldt med omsorg og masser af kærlighed at dele ud af til verden omkring sig. Det var enormt berigende at have en dialog med dem om dette ellers svære emne - men de var så gode!!

Jeg gik fra skolen med stolthed! Og stoltheden blev ikke mindre, da jeg fik et par ord med mig på vejen fra et par af eleverne, der sagde til mig: "Hvis du ikke allerede havde et job, så skulle du overveje at blive lærer - for du er rigtig god til at undervise". Ja, så kan man da ikke andet end at gå taknemmelig derfra!

 

Lrer

"Stjernernes Rige - en fortælling om håb" - boganmeldelse

Det kan være svært at sætte ord på sorg, savn og det at miste samt at give konkrete svar på det store HVORFOR i samtalen med børn om død, sorg og savn. Det kan også være svært at sætte ord på håb og muligheden i at finde mening med døden, når sygdom og smerte bliver det altoverskyggende. Bogen – ”Stjernernes Rige – en fortælling om håb”, som netop er udkommet her i 2020 – er et rigtig godt bud på et afsæt til at tage hul på samtalen med mindre børn om disse svære emner.

Rikke Skov Jørgensen, som er bogens forfatter, har med denne bog til hensigt at hjælpe voksne og børn med at sætte ord på, når der ikke findes ord til at forklare det meningsløse.

Læs min anmeldelse af bogen "Stjernernes Rige - en fortælling om håb" her.

Stjernernes Rige