Om-sorgen.dk

Du er her: Velkommen Nyt fra om-sorgen.dk Efterfødselstræning og sorgstøtte for kvinder, der har mistet et barn
fredag den30september 2022

Nyt fra om-sorgen.dk

Efterfødselstræning og sorgstøtte for kvinder, der har mistet et barn

Et trygt rum for dem, der har mistet
Med efterfødselstræning og sorgstøtte for kvinder, der har mistet, skabes der foruden et rum med genoptræning, også tid til og et rum med plads til sorgen. Alle kvinderne mødes om noget fælles – nemlig at få trænet deres kroppe efter graviditet og fødsel og at få støtte i sorgen. Gruppen giver den enkelte kvinde mulighed for at spejle sig i andre kvinder, der også er fyldt med sorg, savn og længsel efter deres døde børn.

Gruppetilbuddet bidrager med øget viden om de livsomstændigheder, kvinderne står i, og støtte i at opnå øget mestring af sorgen. Sorgstøtten i gruppen kan være med til at give en oplevelse af øget selvhjælp og gensidig sparring med udveksling af erfaringer. Der bliver taget forskellige temaer op på de enkelte mødegange, og samtaleemnerne bliver tilrettelagt efter deltagernes behov. Men de udgør som oftest selve tabshistorien, omgivelsernes reaktioner, minder, højtider, hvordan vi lever som mødre til et dødt barn og gravid igen.

Ovenstående er et uddrag af den artikel, jeg netop har skrevet til Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker - du kan læse hele artiklen her

Du kan læse mere om efterfødselsholdet på Fyn, som Tommerup Fysioterapi og Om-sorgen.dk udbyder i samarbejde med DOF Assens Aftenskole, i dels artiklen, men også på DOF Assens Aftenskoles hjemmeside her. Næste hold starter den 3. september 2020.

Kvinde i sorg