Om-sorgen.dk

Du er her: Velkommen Nyt fra om-sorgen.dk
onsdag den21april 2021

Nyt fra om-sorgen.dk

Foredrag i Verninge Kirke

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00-20.00 holder jeg foredrag i Verninge Kirke, Odensevej 10, 5690 Tommerup. Her fortæller jeg min historie om det at få et dødfødt barn.

2009 var det værste år i mit liv - det var et sorgfyldt år, hvor jeg havde svært ved at tro på, at jeg nogensinde ville blive glad igen. Men den tragiske hændelse har siden vist sig at være blevet en gave for mig. På grund af oplevelsen lærte jeg, hvad lykke og glæde er. Sorg og glæde er yderst modsatrettede følelser, som til stadighed fylder hos mig.

Foredraget vil ud over min personlige beretning handle om det at miste, sorgbearbejdning, omgivelsernes reaktioner og en fortælling om, hvad sorgprocessen har haft og har af betydning for mit liv i dag.

Så hvis du har lyst til at høre en personlig beretning om det at miste et barn samt få gode råd til, hvad du som pårørende kan gøre, hvis én af dine nærmeste mister, så skal du deltage denne aften. Jeg fortæller min historie på en meget empatisk og omsorgsfuld måde.

Der vil blive serveret kaffe efter foredraget.

Kender du det?

Om-sorgen.dk har bidraget med en artikel med titlen "Kender du det?" i det aktuelle nummer af Månedmagasinet Erhverv Fyn - artiklen finder du her.

I artiklen beder jeg dig, der er arbejdsgiver, om at forestille dig, at én af dine medarbejdere mister én af sine nærmeste. Vedkommende sygemelder sig, hvilket ofte er nødvendigt og dermed ikke ualmindeligt, når et menneske bliver ramt af sorg. Du vil gerne støtte din medarbejder igennem sorgen, men du føler dig samtidig meget usikker på, hvordan du griber det an. Derfor er det en god idé at forberede sig på situationen, da sorg er noget, vi næsten alle sammen bliver ramt af på et tidspunkt i vores liv.

Om-sorgen.dk kan hjælpe dig med at få udarbejdet en sorgpolitik til virksomheden og rådgive dig og de andre ansatte. Om-sorgen.dk tilbyder også sorgstøtte i form af samtaler og sorggrupper.

Du finder det aktuelle nummer af Månedsmagasinet Erhverv Fyn her. Artiklen fra Om-sorgen.dk finder du på side 30.

Vedvarende sorglidelse kan forebygges

Det er vigtigt for arbejdsgiver at være opmærksom på, at vedvarende sorglidelse kan forebygges, idet arbejdspladsen er en vigtig del af den sørgendes sociale netværk, og en sygemelding selvsagt er en omkostning for virksomheden. Derfor kan du som arbejdsgiver med en medarbejder i sorg være med til at forebygge vedvarende sorglidelse og dermed en længere sygemelding ved, at du og dine øvrige medarbejdere bliver klædt på til at rumme en kollega i sorg.

Ved at følge dette link, kan du læse min artikel med titlen "Vedvarende sorglidelse kan forebygges", som du finder på side 20 i det aktuelle nummer af Månedsmagasinet Erhverv-Fyn, som du kan hente her.

Foredrags- og debataften om sorg - skal du med?

Kender du følelsen af rådvildhed, når du står over for en person, der lige har mistet en nærtstående? Det, at du ikke rigtig ved, hvad du skal sige eller gøre? Og hvad synes du om, at vedvarende sorglidelse netop er blevet skrevet ind i diagnosemanualen?

Torsdag den 1. november 2018 sætter jeg fokus på disse emner ved en foredrags-/debataften, hvor Verninge Husflid er vært. Hvis du kunne tænke dig at få viden om sorg og indblik i, hvad og hvordan mange sørgende har brug for, at du støtter dem, så deltag denne aften på Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg kl. 19.30 - 22.00. Du kan læse mere og tilmelde dig her

Jeg glæder mig til at se dig og til at høre dine synspunkter om sorg, og om hvordan vi griber dette eksistentielle livsvilkår an.

73 % skjuler deres sorg i frygt for at blive fyret

Om-sorgen.dk har bidraget med en artikel med titlen "73 % skjuler deres sorg i frygt for at blive fyret" i det aktuelle nummer af Månedmagasinet Erhverv - artiklen finder du her.

73 % er et skræmmede højt tal, som Magasinet Arbejdsmiljø har fundet frem til. Arbejdspladsen er en vigtig del af den sørgendes sociale netværk. Derfor er det virkelig vigtigt, at arbejdsgiver og kollegaerne ved, hvordan de skal møde den sorgramte. Men det er ikke altid så let, når man lige pludselig står i situtationen. Derfor er det en rigtig god idé at forberede sig på situationen, da sorg er noget, vi næsten alle sammen bliver ramt af på et tidspunkt i vores liv. Om-sorgen.dk kan hjælpe virksomheden med at få udarbejdet en sorgpolitik og rådgive arbejdsgiver samt de andre ansatte. Om-sorgen.dk tilbyder også sorgstøtte i form af samtaler og sorggrupper.

Du finder det aktuelle nummer af Månedsmagasinet Erhverv her. Artiklen fra Om-sorgen.dk finder du på side 32.