Om-sorgen.dk

Du er her: Velkommen Nyt fra om-sorgen.dk
søndag den23januar 2022

Nyt fra om-sorgen.dk

Boganmeldelse: ”Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring”

Denne antologi på lidt over 400 sider bliver indledt med det meget sigende citat af Shakespeare: ”Giv sorgen ord; den sorg, der indestænges, får med sin hvisken hjertet til at sprænges”. Det, Shakespeare siger, er, at hvis sorgen ikke får udtryk, kan hjertet tage skade. Eller som der står skrevet senere i bogen – “en smerte, der deles, mister sin kraft”. Derfor er ”Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring” en vigtig bog, som giver et helt unikt og tværfagligt perspektiv på de forandringer, der er sket med sorgkulturen i Danmark i de senere år både i forhold til den forskningsmæssige tilgang, den professionelle praksis og almindelige menneskers opfattelse af og tilpasning til sorgen som et uundgåeligt livsvilkår.

Bogen er et stort og meget professionelt værk med tre redaktører i spidsen – professor i sociologi Michael Hviid Jacobsen, psykolog og ph.d. Mai-Britt Guldin og hospitalspræst Christian Juul Busch.

Jeg har lavet en boganmeldelse af "Giv sorgen ord – Sorgkultur i forandring" - læs hele min anmeldelse her.

 

Foredrag i Verninge Kirke

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00-20.00 holder jeg foredrag i Verninge Kirke, Odensevej 10, 5690 Tommerup. Her fortæller jeg min historie om det at få et dødfødt barn.

2009 var det værste år i mit liv - det var et sorgfyldt år, hvor jeg havde svært ved at tro på, at jeg nogensinde ville blive glad igen. Men den tragiske hændelse har siden vist sig at være blevet en gave for mig. På grund af oplevelsen lærte jeg, hvad lykke og glæde er. Sorg og glæde er yderst modsatrettede følelser, som til stadighed fylder hos mig.

Foredraget vil ud over min personlige beretning handle om det at miste, sorgbearbejdning, omgivelsernes reaktioner og en fortælling om, hvad sorgprocessen har haft og har af betydning for mit liv i dag.

Så hvis du har lyst til at høre en personlig beretning om det at miste et barn samt få gode råd til, hvad du som pårørende kan gøre, hvis én af dine nærmeste mister, så skal du deltage denne aften. Jeg fortæller min historie på en meget empatisk og omsorgsfuld måde.

Der vil blive serveret kaffe efter foredraget.

Kender du det?

Om-sorgen.dk har bidraget med en artikel med titlen "Kender du det?" i det aktuelle nummer af Månedmagasinet Erhverv Fyn - artiklen finder du her.

I artiklen beder jeg dig, der er arbejdsgiver, om at forestille dig, at én af dine medarbejdere mister én af sine nærmeste. Vedkommende sygemelder sig, hvilket ofte er nødvendigt og dermed ikke ualmindeligt, når et menneske bliver ramt af sorg. Du vil gerne støtte din medarbejder igennem sorgen, men du føler dig samtidig meget usikker på, hvordan du griber det an. Derfor er det en god idé at forberede sig på situationen, da sorg er noget, vi næsten alle sammen bliver ramt af på et tidspunkt i vores liv.

Om-sorgen.dk kan hjælpe dig med at få udarbejdet en sorgpolitik til virksomheden og rådgive dig og de andre ansatte. Om-sorgen.dk tilbyder også sorgstøtte i form af samtaler og sorggrupper.

Du finder det aktuelle nummer af Månedsmagasinet Erhverv Fyn her. Artiklen fra Om-sorgen.dk finder du på side 30.

Vedvarende sorglidelse kan forebygges

Det er vigtigt for arbejdsgiver at være opmærksom på, at vedvarende sorglidelse kan forebygges, idet arbejdspladsen er en vigtig del af den sørgendes sociale netværk, og en sygemelding selvsagt er en omkostning for virksomheden. Derfor kan du som arbejdsgiver med en medarbejder i sorg være med til at forebygge vedvarende sorglidelse og dermed en længere sygemelding ved, at du og dine øvrige medarbejdere bliver klædt på til at rumme en kollega i sorg.

Ved at følge dette link, kan du læse min artikel med titlen "Vedvarende sorglidelse kan forebygges", som du finder på side 20 i det aktuelle nummer af Månedsmagasinet Erhverv-Fyn, som du kan hente her.

Foredrags- og debataften om sorg - skal du med?

Kender du følelsen af rådvildhed, når du står over for en person, der lige har mistet en nærtstående? Det, at du ikke rigtig ved, hvad du skal sige eller gøre? Og hvad synes du om, at vedvarende sorglidelse netop er blevet skrevet ind i diagnosemanualen?

Torsdag den 1. november 2018 sætter jeg fokus på disse emner ved en foredrags-/debataften, hvor Verninge Husflid er vært. Hvis du kunne tænke dig at få viden om sorg og indblik i, hvad og hvordan mange sørgende har brug for, at du støtter dem, så deltag denne aften på Hørvævsmuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg kl. 19.30 - 22.00. Du kan læse mere og tilmelde dig her

Jeg glæder mig til at se dig og til at høre dine synspunkter om sorg, og om hvordan vi griber dette eksistentielle livsvilkår an.